Wijziging in manier van declareren eerste uitgifte (Apotheek.nl)

Patiënten worden op Apotheek.nl geïnformeerd over het tarief van de eerste uitgifte.