De Landelijke instructie VTGM van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen

Wanneer de apotheker als deskundige optreedt in verpleeg- en verzorgingshuizen, moeten de verantwoordelijkheden en de rolverdeling tussen de verschillende zorgverleners duidelijk zijn. Deze onderwerpen staan beschreven in de Landelijke instructie VTGM van medicatie in verpleeg- en verzorgingshuizen.