Competentieprofiel zelfmanagement-educatie bij diabetes (Zorgstandaarddiabetes.nl)

Zelfmanagement vormt een integraal onderdeel van de NDF Zorgstandaard. In het model voor de zorgstandaarden wordt veel waarde gehecht aan het bevorderen van zelfmanagement en het stimuleren dat patiënten met bijvoorbeeld diabetes zelf de regie voeren over hun eigen ziekte en bestaan. Dit document richt zich op de competenties van zorgverleners op het gebied van zelfmanagement-educatie.