Brochure MFB's en de openbaar apotheker

Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) zijn een belangrijk instrument om gepaste zorg voor de individuele patiënt te leveren. De KNMP ontwikkelde een brochure met informatie over MFB's en de openbaar apotheker.