Bouwstenen voor het medicatieproces

Verschillende gremia vragen naar oplossingen voor problemen en vraagstukken rondom medicatiegegevens. Bij het oplossen van deze vraagstukken speelt begripsverwarring een belangrijke rol. De KNMP, het NHG en Z-Index zijn gevraagd om handvatten te bieden voor het oplossen van deze problemen. Daarom is het gezamenlijke project ‘Bouwstenen voor het medicatieproces’ gestart.