Bijsluiter in beeld (SBA.nl)

Bijsluiter in Beeld is een handig instrument voor apothekersassistenten. Het is een hulpmiddel dat het eenvoudiger maakt om de informatie uit een uitgiftegesprek duidelijk over te brengen aan laaggeletterde cliënten en cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn.

Het linkadres is: www.bijsluiterinbeeld.nl