Besluit Geneesmiddelenwet (Wetten.nl)

Het Besluit Geneesmiddelenwet stelt nadere uitvoeringsvoorschriften bij de Geneesmiddelenwet vast.