Bericht Belgisch geneesmiddelenagentschap FAGG: 'Inbreuken op het vlak van “Goede klinische Praktijken” bij GVK Biosciences, India' via fagg-afmps.be