Benchmarkverslag kwaliteitsmeting 2013 (Desan.nl)

In het benchmarkverslag voor uw apotheek staan de uitkomsten van uw apotheek ten opzichte van de landelijke scores.