Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg (NZa.nl)

Deze beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit beschrijft de 12 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg.