Beleidsregel Prestatiebekostiging farmaceutische zorg (NZa.nl)

De vergoeding van apotheekbereidingen is vastgelegd in de Beleidsregel Prestatiebekostiging farmaceutische zorg.