Beleidsregel innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties (NZa.nl)

Deze beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit geeft zorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren de mogelijkheid om maximaal 3 jaar kleinschalig te experimenteren met zorg waarvoor nog geen prestatie bestaat.