Autoriteit Consument & Markt (ACM.nl)

De Autoriteit Consument & Markt geeft informatie over de Mededingingswet.

Het linkadres is: https://www.acm.nl/nl/actueel/