Arbocatalogus apotheken (Arbo-apotheek.nl)

Het arbeidsomstandighedenbeleid dat apothekers moeten opvolgen is omschreven in de Arbocatalogus Openbare Apotheken. De Arbeidsinspectie heeft deze goedgekeurd. De inhoud is voor de Arbeidsinspectie maatgevend bij het toetsen van openbare apotheken.