Stages voor niet-farmaciestudenten

De KNMP biedt regelmatig stagemogelijkheden of afstudeeropdrachten voor niet-farmaciestudenten.

Communicatie

De afdeling Communicatie ondersteunt de leden met een effectief communicatiebeleid bij het bewaken en versterken van de positie van apotheker als farmaceutisch zorgverlener. De afdeling zorgt voor een eenduidige profilering van de KNMP richting leden en doelgroepen.

LNA

Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) maakt noodzakelijke geneesmiddelen die niet in de handel zijn beschikbaar. Ook bewaakt het LNA de kwaliteit van apotheekbereiding door analyse van geneesmiddelen. Het LNA biedt voortdurend interessante stageplaatsen aan studenten die een MBO/HBO opleiding volgen tot Analist.

ICT & BI

De afdeling Informatie Communicatie Technologie & Business Innovatie (ICT&BI) levert standaard ICT-diensten, ondersteunt bedrijfsprocessen en realiseert producten en diensten. ICT & BI biedt interessante stageplaatsen aan studenten met een MBO/HBO-opleiding in de richting van ICT.

Verenigingsondersteuning

De afdeling Verenigingsondersteuning is actief als belangenbehartiger van apothekers die lid zijn van de KNMP. De afdeling omvat aandachtsgebieden als KNMP Districtsvorming, aanpalende verenigingszaken, sectie AGM, Platform Dienstapotheken en zorgcoördinatie.

Solliciteer naar een stageplaats of afstudeeropdracht

Denk je vanuit mogelijkheden en ben je ambitieus? Solliciteer dan naar een stageplaats bij de KNMP. Daarmee draag je tijdens je stage bij aan het verbeteren van de zorg in Nederland.

Neem contact op met met afdeling P&O via , (070) 373 71 06 of (070) 373 73 67. Solliciteren kan ook via het digitale sollicitatieformulier.

Contact

Personeel & Organisatie

(070) 373 71 06 werken@knmp.nl