Stages voor niet-farmaciestudenten

De KNMP biedt regelmatig stagemogelijkheden of afstudeeropdrachten voor niet-farmaciestudenten.

Communicatie

De afdeling Communicatie ondersteunt de leden met een effectief communicatiebeleid bij het bewaken en versterken van de positie van apotheker als farmaceutisch zorgverlener. De afdeling zorgt voor een eenduidige profilering van de KNMP richting leden en doelgroepen.

LNA

Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) zet zich in om noodzakelijke geneesmiddelen die niet in de handel zijn, beschikbaar te maken. Vooral door ondersteuning van de apotheekbereiding. Ook bewaakt het LNA de kwaliteit van apotheekbereiding door analyse van geneesmiddelen. Het LNA biedt stageplaatsen of afstudeeropdrachten op het gebied van productzorg. Het LNA biedt voortdurend interessante stageplaatsen aan studenten die een mbo/hbo-opleiding volgen tot analist.

ICT&BI

De afdeling Informatie Communicatie Technologie & Business Innovatie (ICT&BI) levert standaard ICT-diensten, ondersteunt bedrijfsprocessen en realiseert producten en diensten. ICT&BI biedt interessante stageplaatsen aan studenten met een mbo/hbo-opleiding in de richting van ICT.

Verenigingsondersteuning

Het doel van de afdeling Verenigingsondersteuning is beleid ontwikkelen en activiteiten organiseren die de samenhang in de vereniging en het contact met leden en tussen leden bevorderen.

Solliciteer naar een stageplaats of afstudeeropdracht

Denk je vanuit mogelijkheden en ben je ambitieus? Solliciteer dan naar een stageplaats bij de KNMP. Daarmee draag je tijdens je stage bij aan het verbeteren van de zorg in Nederland.

Neem contact op met met afdeling HR via of (070) 373 73 67. Solliciteren kan ook via het digitale sollicitatieformulier.