Stageopdracht

We zijn voor circa 10 weken op zoek naar een stagiair(e) met een juridische achtergrond die de werkgroep helpt bij het inrichten van een juiste governance structuur en randvoorwaarden voor een werkconstructie.

De opdracht

Voor het bieden van kwalitatief goede producten en diensten werken wij met verschillende werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit diverse zorgverleners uit het werkveld zoals openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, medisch specialisten en huisartsen. Deze zorgverleners helpen ons bij het opstellen van therapeutische adviezen en zijn dan ook zeer waardevol. We zijn op zoek naar een stagiair(e) die de werkgroep helpt bij het inrichten van een juiste governance structuur en randvoorwaarden voor deze werkconstructie. Je hebt hierbij de vrijheid om zelf te overleggen met de jurist van de KNMP, afdelingshoofd GIC, bureausecretaris van de KNMP en voorzitters van de werkgroepen. Je helpt ze bij het kiezen en inrichten van de gewenste structuur. Bij het inrichten van een governance structuur worden ook diverse juridische documenten opgesteld, onder meer een reglement voor de deelnemers, een verklaring tegen belangenverstrengeling, eigendomsrecht enzovoort.

De organisatie

De KNMP is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. Wij behartigen de belangen van de leden, de branche en de farmacie in het algemeen. In al onze activiteiten staat de essentiële rol van de apotheker in de zorgverlening centraal. Als onderdeel van de totale zorgketen staan we voor een effectieve en patiëntgerichte farmaceutische zorg, waarbij medicatieveiligheid en kwaliteit in de branche voorop staan.

Binnen de KNMP is het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) het expertisecentrum op het gebied van geneesmiddelen en farmacotherapie in Nederland. De kerntaak van het GIC is het ontwikkelen, vernieuwen en verstrekken van actuele, praktische en betrouwbare geneesmiddelinformatie en -adviezen voor apothekers, andere zorgverleners en patiënten. De geneesmiddelinformatie en adviezen worden toegepast in onder meer de volgende producten en diensten: de medicatiebewaking van de G-Standaard, het naslagwerk Informatorium Medicamentorum, de GIC helpdesk voor apothekers en patiëntvoorlichting via de website www.apotheek.nl. De inhoudsdeskundigen van het GIC werken samen met patiënten, apothekers, artsen, onderzoekers, beleidsmakers en partijen in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland.

Lijkt deze stageopdracht jou leuk? Neem dan contact op met Saskia van Vliet (P&O adviseur) op telefoonnummer 070-3737367 of via e-mail .

Contact

Human Resources

(070) 373 73 67 werken@knmp.nl