Opleidingsdirecteur (0,4 fte)

De KNMP is de beroeps- en brancheverenging van apothekers. Wij staan als beroepsorganisatie voor optimale farmaceutische patiëntenzorg. Vanuit die ambitie behartigen wij de belangen van apothekers en apotheken. Als onderdeel van de totale zorgketen staan we voor een effectieve en patiëntgerichte farmaceutische zorg, waarbij medicatieveiligheid en kwaliteit in de branche voorop staan.

Openbaar apothekers spelen een cruciale rol als zorgverlener binnen een geïntegreerde eerste lijn. De samenleving kent hier een groot belang aan toe, zoals blijkt uit de recente wettelijke erkenning van het specialisme openbaar apotheker. Een hoogwaardige, tweejarige vervolgopleiding na de basisopleiding tot apotheker vormt het fundament van het specialisme. Dit traject vindt plaats in een opleidingsapotheek, gecombineerd met centraal georganiseerde studiedagen.

Gezien de pensionering van de huidige opleidingsdirecteur zijn wij per september 2016 op zoek naar een

Opleidingsdirecteur (0,4fte)

De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker. Hij of zij bewaakt de kwaliteit van de opleiding, introduceert nieuwe ontwikkelingen en zoekt de verbinding met andere partijen. Het onderwijs is dynamisch, sluit aan bij de praktijk van vandaag en bij de visie op de toekomst. Met als doel het opleiden van openbaar apothekers die zijn toegerust om patiënten te begeleiden in hun medicijngebruik, in samenwerking met andere professionals.

Bent u de kandidaat die de uitdaging aan wil gaan en heeft u al ruime ervaring in een vergelijkbare positie, bij voorkeur binnen de zorgsector? Dan nodigen wij u uit om te reageren middels het digitale sollicitatieformulier. In uw reactie vernemen wij graag uw zienswijze op de ontwikkelingen van het beroep van openbaar apotheker en uw visie op de vervolgopleiding.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Beatrijs Willems, te bereiken op 070-3737193.
Voor de specifieke taken en verantwoordelijkheden verwijzen wij u naar het bijgaande functieprofiel.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl