Stages voor farmaciestudenten

Studeer je farmacie in Groningen, Utrecht of Leiden? De KNMP biedt regelmatig stagemogelijkheden of afstudeeropdrachten.

GIC

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) levert kwalitatief hoogwaardige producten en ondersteunt de apotheekmedewerkers bij farmacotherapie en geneesmiddeleninformatie. Het GIC biedt interessante stageplaatsen of afstudeeropdrachten op het gebied van farmacotherapie en geneesmiddeleninformatie. 

LNA

Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) zet zich in om noodzakelijke geneesmiddelen die niet in de handel zijn, beschikbaar te maken. Vooral door ondersteuning van de apotheekbereiding. Ook bewaakt het LNA de kwaliteit van apotheekbereiding door analyse van geneesmiddelen. Het LNA biedt stageplaatsen of afstudeeropdrachten op het gebied van productzorg.

FZ,O&I

De afdeling Farmaceutische Zorg, Onderzoek & Innovatie (FZ,O&I) heeft als doelstelling het bevorderen en bestendigen van de innovatie, de zorg en de wetenschappelijke onderbouwing van de beroepsuitoefening van de openbaar apotheker.

Farmacie & Markt

De afdeling Farmacie & Markt heeft als doelstelling het bevorderen, bestendigen en ontwikkelen van de bedrijfsvoering van de openbare apotheek door middel van het ontwikkelen en realiseren van beleid en belangenbehartiging.

Specialismen Farmacie

De afdeling Specialismen Farmacie (SF) heeft als doelstelling de ontwikkeling en bestendiging van de deskundigheid van de specialisten in de farmacie (openbaar en ziekenhuisapotheker).

Verenigingsondersteuning

Het doel van de afdeling Verenigingsondersteuning is beleid ontwikkelen en activiteiten organiseren die de samenhang in de vereniging en het contact met leden en tussen leden bevorderen.

Z-Index

De afdeling Z-Index is een werkmaatschappij onder de KNMP-holding. Medewerkers van Z-Index verzamelen, controleren, koppelen, verrijken en distribueren gegevens over geneesmiddelen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Uit die enorme databank destilleren zij de G-Standaard. Deze bestaat uit ruim 60 platte tekstbestanden, die via sleutelrelaties met elkaar in verbinding gebracht kunnen worden. Z-Index is dus een leverancier van content, en niet van software. Kijk voor meer informatie op z-index.nl.

Solliciteer naar een stageplaats of afstudeeropdracht

Denk je vanuit mogelijkheden en ben je ambitieus? Solliciteer dan naar een stageplaats bij de KNMP. Daarmee draag je tijdens je stage bij aan het verbeteren van de zorg in Nederland.

Neem contact op met met afdeling HR via of (070) 373 73 67. Solliciteren kan ook via het digitale sollicitatieformulier.


Wonen en werken

De KNMP is gevestigd in Den Haag. Studeer jij in Groningen, Utrecht of Leiden en wil je graag stage lopen bij ons? Zoek dan via een bemiddelingsbureau een kamer of flat.

  • www.woonnet-haaglanden.nl
    Alle woningcorporaties van Den Haag, Voorburg, Delft en Rijswijk bieden via deze website woningen aan. Om te reageren is het nodig je in te schrijven.
  • www.duwo.nl
    Op deze website vind je studentenwoningen in onder andere Den Haag en Leiden.