Stages voor farmaciestudenten

Studeer jij farmacie in Groningen, Utrecht of Leiden? De verschillende afdelingen van de KNMP bieden regelmatig stagemogelijkheden of afstudeeropdrachten.

GIC

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) levert kwalitatief hoogwaardige producten en ondersteunt de apotheekmedewerkers bij farmacotherapie en geneesmiddeleninformatie. Het GIC biedt interessante stageplaatsen of afstudeeropdrachten op het gebied van farmacotherapie en geneesmiddeleninformatie. 

LNA

Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) maakt noodzakelijke geneesmiddelen die niet in de handel beschikbaar zijn. Ook bewaakt het LNA de kwaliteit van apotheekbereiding door analyse van geneesmiddelen. Het LNA biedt stageplaatsen of afstudeeropdrachten op het gebied van productzorg.

BO

De afdeling Beroepsontwikkeling (BO) bevordert wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening van apothekers. Tijdens een onderzoeksstage bij BO maak je aspecten van de farmaceutische zorg op verschillende terreinen inzichtelijk.

Z-Index

De afdeling Z-Index is een werkmaatschappij onder de KNMP-holding. De afdeling verzamelt, controleert, koppelt, verrijkt en distribueert gegevens over geneesmiddelen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Bij Z-Index maak je kennis met alle facetten die een rol spelen bij de totstandkoming en het ter beschikking stellen van de databank G-Standaard, en word je je bewust van alle processen die de G-Standaard ondersteunt bij de eindgebruikers van de G-Standaard.

B&V

De afdeling Beleidscoördinatie en Verenigingszaken (B&V) is actief als belangenbehartiger van apothekers die lid zijn van de KNMP. Tijdens een stage bij B&V lever je een bijdrage aan het ontwikkelen van de richtlijnen in de farmaceutische zorg.


Wonen en werken

De KNMP is gevestigd in Den Haag. Studeer jij in Groningen, Utrecht of Leiden en wil je graag stage lopen bij ons? Zoek dan via een bemiddelingsbureau een kamer of flat.

  • www.woonnet-haaglanden.nl
    Alle woningcorporaties van Den Haag, Voorburg, Delft en Rijswijk bieden via deze website woningen aan. Om te reageren is het nodig je in te schrijven. Dit kost 10 euro.
  • www.duwo.nl
    Op deze website vind je studentenwoningen in onder andere Den Haag en Leiden. Inschrijven kost 15 euro.

Contact

Personeel & Organisatie

(070) 373 71 06 werken@knmp.nl