Stages voor farmaciestudenten

Studeer je farmacie in Groningen, Utrecht of Leiden? De KNMP biedt regelmatig stagemogelijkheden of afstudeeropdrachten.

GIC

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) levert kwalitatief hoogwaardige producten en ondersteunt de apotheekmedewerkers bij farmacotherapie en geneesmiddeleninformatie. Het GIC biedt interessante stageplaatsen of afstudeeropdrachten op het gebied van farmacotherapie en geneesmiddeleninformatie. 

LNA

Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) maakt noodzakelijke geneesmiddelen die niet in de handel beschikbaar zijn. Ook bewaakt het LNA de kwaliteit van apotheekbereiding door analyse van geneesmiddelen. Het LNA biedt stageplaatsen of afstudeeropdrachten op het gebied van productzorg.

FZ

Het doel van de afdeling Farmaceutische Zorg (FZ) is het definiëren van transparante farmaceutische zorg. Doelen zijn ook het bewerkstelligen van de noodzakelijke randvoorwaarden om kwaliteit voor patiënten te leveren, en de ondersteuning van de realisatie daarvan in de apotheek .

Z&I

Doel van de afdeling Zorgonderzoek & Innovatie (Z&I) is het regisseren van zorgvernieuwing vanuit een wetenschappelijke bewijsvoering. Waar nodig wordt ook bestaande zorg wetenschappelijk onderbouwd. Regie op de informatiehuishouding van de apotheek is een belangrijke randvoorwaarde.

Z-Index

De afdeling Z-Index is een werkmaatschappij onder de KNMP-holding. De afdeling verzamelt, controleert, koppelt, verrijkt en distribueert gegevens over geneesmiddelen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Bij Z-Index maak je kennis met alle facetten die een rol spelen bij de totstandkoming en het ter beschikking stellen van de databank G-Standaard, en word je je bewust van alle processen die de G-Standaard ondersteunt bij de eindgebruikers van de G-Standaard.

Verenigingsondersteuning

De afdeling Verenigingsondersteuning is actief als belangenbehartiger van apothekers die lid zijn van de KNMP. De afdeling omvat aandachtsgebieden als KNMP Districtsvorming, aanpalende verenigingszaken, sectie AGM, Platform Dienstapotheken en zorgcoördinatie.

Solliciteer naar een stageplaats of afstudeeropdracht

Denk je vanuit mogelijkheden en ben je ambitieus? Solliciteer dan naar een stageplaats bij de KNMP. Daarmee draag je tijdens je stage bij aan het verbeteren van de zorg in Nederland.

Neem contact op met met afdeling P&O via , (070) 373 71 06 of (070) 373 73 67. Solliciteren kan ook via het digitale sollicitatieformulier.


Wonen en werken

De KNMP is gevestigd in Den Haag. Studeer jij in Groningen, Utrecht of Leiden en wil je graag stage lopen bij ons? Zoek dan via een bemiddelingsbureau een kamer of flat.

  • www.woonnet-haaglanden.nl
    Alle woningcorporaties van Den Haag, Voorburg, Delft en Rijswijk bieden via deze website woningen aan. Om te reageren is het nodig je in te schrijven. Dit kost € 12,50.
  • www.duwo.nl
    Op deze website vind je studentenwoningen in onder andere Den Haag en Leiden. Inschrijven kost € 15,-.

Contact

Personeel & Organisatie

(070) 373 71 06 werken@knmp.nl