Bestuursleden Stichting ICT & Farmacie

De KNMP is op zoek naar twee enthousiaste en gedreven leden voor het bestuur van de nieuw op te richten Stichting ICT & Farmacie. De Stichting stimuleert, in opdracht van het KNMP-bestuur, een veilige en betrouwbare elektronische en toekomstvaste ICT-infrastructuur gericht op ondersteuning van het zorg- en bedrijfsproces van apotheken. De Stichting doet dit door het opzetten en uitvoeren van concrete projecten op het gebied van ICT in en voor apotheken (zoals het VIPP programma) en door het aanvragen en beheren van (subsidie) gelden. Een deel van de projecten zal vragen om intensieve samenwerking met andere zorgsectoren.

Profielschets

Een bestuurder is medeverantwoordelijk voor het verwezenlijken van de doelstelling van de Stichting, bewaakt de voortgang van de projecten en houdt toezicht op het functioneren van de projectteams. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Onze ideale kandidaten zijn:

Doelgerichte en verbindende openbaar apothekers, waarvan één met een beroepsprofiel en één met een brancheprofiel, met meerdere jaren leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring en affiniteit met digitalisering. En die voldoen aan het profiel van bestuurder van de Stichting ICT & Farmacie:

 • Is openbaar apotheker en tevens lid van de Vereniging.
 • Heeft affiniteit met de doelstellingen van de Vereniging/missie en visie van de KNMP.
 • Heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid en kan zich door afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, concentreren op de doelstellingen van de Stichting.
 • Treedt, met kritische distantie, onafhankelijk op ten opzichte van collega bestuurders en softwareleveranciers.
 • Heeft actuele expertise op algemeen en strategisch niveau en weet, zonder de verbinding te verliezen, controlerend en sturend vermogen in te zetten.
 • Is in staat om jaarrekeningen, begrotingen, risicoanalyses en tussentijdse financiële en algemene rapportages te kunnen interpreteren en beoordelen.
 • Onderschrijft en voldoet aan de uitgangspunten van de Governance code / gedragscode.
 • Heeft voldoende tijd om aan bestuurswerk te besteden, gemiddeld 4-8 uur per maand.

Voor alle leden van het bestuur van de Stichting ICT & Farmacie geldt voorts dat de volgende competenties bij uitstek ontwikkeld moeten zijn en deze met teamgeest en lef in het oog houdend, ingezet kunnen worden.

 • Integriteit
 • Kritisch vermogen
 • Verbindend vermogen
 • Omgevingssensitiviteit
 • Analytisch vermogen

Wij bieden

Wij bieden u een unieke bestuurlijke ervaring. Een bestuursfunctie waarin u slagkracht kunt aanbrengen in de digitalisering van de apotheek en de (digitale) samenwerking tussen zorgsectoren kunt helpen verbeteren. U ontvangt een reële vergoeding voor de bestuursfunctie.

Solliciteren

Reageren kan via het digitale sollicitatieformulier. Aanmelden is mogelijk van 15 december 2021 tot en met 15 januari 2022.

Meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Anneke Huisman, beleidsmedewerker, via of 070-3737193.

Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op met Britt Mars, Manager HR, via of 070-3737113.

De kennismakingsgesprekken zijn gepland op 20 en 21 januari 2022 en vinden online plaats. Noteer na uw aanmelding deze dagen direct in uw agenda.Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl