SIG Productzorg en bereiden

De Special Interest Group (SIG) Productzorg en Bereiden bestaat uit apothekers uit de praktijk die belangstelling hebben voor alle facetten van het geneesmiddel als product (productzorg): vanaf de ontvangst van een product of de bereiding ervan in de apotheek tot en met de toediening aan de patiënt.

Dit zijn belangrijke onderwerpen voor de SIG:

 • beschikbaarheid van geneesmiddelen;
 • bereiden uit grondstoffen en handelsproducten;
 • het voor toediening gereedmaken (VTGM);
 • bewaren, transporteren en ter hand stellen van geneesmiddelen;
 • arbo en omgaan met gevaarlijke stoffen in de apotheek.

De SIG Productzorg en Bereiden werkt nauw samen met het LNA en draagt bij aan de ontwikkeling van de productzorg voor de dagelijkse praktijk.

De 4 O's: ontwikkeling, opleiding, ondersteuning en onderzoek

De SIG geeft invulling aan de 4 O's van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO): ontwikkeling, opleiding, ondersteuning en onderzoek.

Hoe geeft de SIG invulling aan de 4 O’s?

Ontwikkeling

De KNMP heeft de farmaceutische zorg aan de patiënt door de apotheker uitgewerkt in richtlijnen. De SIG is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de generieke- en organisatiegerichte KNMP-richtlijnen die raakvlak hebben met productzorg. Dit leverde het onderstaande op: 

 • De KNMP-richtlijn ‘Ter hand stellen'
 • De KNMP-richtlijn ‘Geïndividualiseerde distributievormen’
 • De herziening van de KNMP-richtlijn ‘Bereiden’. Ook heeft de SIG advies gegeven over de wijze van implementatie van de herziene richtlijn.

Opleiding

 • In het onderwijsprogramma voor de vervolgopleiding tot specialist openbaar apotheker staan 2 dagen in het teken van productzorg. De SIG adviseert bij de inhoudelijke invulling hiervan en het aanleveren van praktijkcasussen. Namens de KNMP verzorgt het LNA dit programma.
 • De SIG leverde ook input voor het vaste onderdeel productzorg en het keuzedeel bereiden en aseptisch handelen in de Opleiding Apothekersassistenten.

Ondersteuning

De SIG ondersteunt het LNA bij de ontwikkeling en het onderhoud van KNMP-producten op het terrein van productzorg. Voorbeelden zijn:

 • de uitbreiding van RiFaS met ARBO-adviezen bij VTGM;
 • de uitbreiding van Parenteralia VTGM met Parenteralia VTGM voor kinderen;
 • de LNA-mededeling: GDP en bewaarcondities in de apotheek.

Onderzoek

 • De SIG levert ideeën aan voor onderzoek op het terrein van productzorg.
 • De SIG denkt mee over het apothekersschap in een veranderende geneesmiddelenwereld.

Samenstelling SIG

De SIG Productzorg en Bereiden bestaat uit de volgende personen: 

 • Mw. drs. A.W.M. Annaciri- Donkers, KNMP
 • Mevr. dr. R. Blom-Penning, Service Apotheek Lamberts, Hilversum
 • Dhr. drs. J.Ph.A. Branje, oud-ziekenhuisapotheker
 • Dhr. dr. P.P.H. Le Brun, Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie, Leiden
 • Mw. drs. F.D.A. Gerkens, Ziekenhuisapotheek Noordoost Brabant, Rosmalen
 • Dhr. drs. P. de Graaf, Apotheek Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
 • Mw. dr. M.J.A. Janssen, Apotheek St. Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
 • Dhr. drs. O. Kelder, Ziekenhuisgroep Twente, locatie Hengelo
 • Dhr. drs. P.W. Lebbink, Transvaal Apotheek, Den Haag
 • Mw. drs. E.H. Okel, Apotheek de Brug en Apotheek Randstad, Almere
 • Dhr. drs. P. Oosterhof, Apotheek Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
 • Mw. dr. C. Oussoren, Apotheek A15 BV
 • Mw. dr. A.F. Prins-Jacobs, Apotheek Statenkwartier, Den Haag
 • Dhr. drs. A.S. Ramcharan, Transvaal Apotheek, Den Haag
 • Dhr. dr. R.J. Kok, Universiteit Utrecht, Dep. Farmaceutische Wetenschappen
 • Dhr. drs. M.A.J. van Unnik, Apotheek Amphia Ziekenhuis, Breda
 • Dhr. dr. H.J. Woerdenbag, Rijksuniversiteit Groningen

Lid worden

Wilt u uw praktijkkennis over productzorg met de SIG delen? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter Astrid Annaciri- Donkers via  of bureausecretaris Oscar Smeets o.s.n.m.smeets@knmp.nl.


Contact

Secretaris SIG Productzorg en bereiden
Oscar Smeets

(070) 373 71 43 o.s.n.m.smeets@knmp.nl