SIG Kwetsbare ouderen

In de Special Interest Group (SIG) Kwetsbare ouderen komen openbaar apothekers samen die belangstelling hebben voor de eerstelijns farmaceutische zorg aan een steeds groter wordende groep in de samenleving: kwetsbare ouderen. De SIG is onderdeel van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO).

De SIG Kwetsbare ouderen werkt mee aan de KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling en GDV en wordt regelmatig geconsulteerd om geleverde zorg en praktijksituaties, maar ook om richtlijnen, protocollen, indicatoren en onderzoeksvragen uit te werken. De SIG is tevens betrokken bij de nascholing en zichtbaarheid van de apotheker in de samenwerking met andere zorgverleners rondom kwetsbare ouderen. De meeste leden van deze SIG zijn openbaar apotheker. Maar ook niet-apothekers kunnen deelnemen aan de SIG.

Kerngroep en buitenschil

De SIG Kwetsbare ouderen bestaat uit een kerngroep en een buitenschil. De kerngroep vergadert ongeveer 3 keer per jaar. De buitenschil denkt mee over specifieke vraagstukken buiten de vergaderingen om. De SIG heeft de werkzaamheden ingedeeld in 5 portefeuilles: Positionering, Opleiding, Implementatie-innovatie, Onderzoek, en Professionele standaard en richtlijnen. De leden van de kerngroep en buitenschil zijn over de diverse portefeuilles verdeeld.

Leden SIG kwetsbare ouderen

Leden kerngroep SIG Kwetsbare ouderen

 • Hana Softic, voorzitter SIG Kwetsbare ouderen, openbaar apotheker te Amsterdam
 • Teuni van den Bosch, openbaar apotheker te Hellendoorn/Nijverdal
 • Frederique Fievez, openbaar apotheker te Bunnik
 • Amela Hozo, openbaar apotheker te Westervoort
 • Linda Jonkers, openbaar apotheker te Meerlo
 • Fred Korver, openbaar apotheker te Zoetermeer
 • Hanneke Kruidhof, openbaar apotheker te Rotterdam
 • Marjolein Roggen, openbaar apotheker te Warnsveld
 • Mark Slager, openbaar apotheker te Amersfoort
 • Harmke Verlinden-Ooms, openbaar apotheker te Lelystad
 • Sylvia Verwoert, openbaar apotheker te Utrecht