SIG Internationaal

In de Special Interest Group (SIG) Internationaal komen apothekers samen die belangstelling hebben voor internationale farmaceutische zorg. De SIG Internationaal richt zich op informatieverzameling van internationale onderzoeken en ontwikkelingen en levert een bijdrage aan de Europese agenda van de PGEU (de Europese brancheorganisatie voor openbaar apothekers).

De SIG Internationaal bestaat sinds enkele jaren en wil graag haar netwerk verder uitbreiden. De SIG streeft naar een goede balans tussen de leden van de verschillende geledingen van de KNMP. Op dit moment bestaat de SIG uit een combinatie van apothekers en KNMP-medewerkers. Hendrik De Rocker is voorzitter en Ka-Chung Cheung is secretaris. 

Nederlandse apotheker in een internationale context

De Nederlandse apotheker profileert zich steeds meer als zorgverlener en richt zich op de zorgbehoefte van de patiënt. Daarnaast heeft Nederland de laagste farmaceutische uitgaven in Europa. We worden meer en meer geconfronteerd met internationale ontwikkelingen in nationaal beleid, denk hierbij aan wetgeving en bijvoorbeeld de invulling van het beroep. Door kennis op te doen tijdens FIP-congressen of bij de algemene vergaderingen van de PGEU kunnen we impulsen geven aan het beleid en de farmaceutische zorg in Nederland. Ontwikkelingen in ons eigen land willen we delen met buitenlandse collega’s en ideeën teruggeven aan het Nederlandse veld.

Contacten uitbreiden en kennis delen

De SIG Internationaal wil haar contacten uitbreiden naar andere apothekers die bijzondere interesse hebben voor internationale en Europese ontwikkelingen. De SIG Internationaal is begonnen met een LinkedIn-pagina om kennisdeling te faciliteren.

Naar de LinkedIn-pagina

Contact

Secretaris SIG Internationaal
Ka-Chun Cheung

(070) 373 73 05 k.c.cheung@knmp.nl