SIG Hart- en vaatziekten

Apothekers die hun kennis en ervaring willen inzetten en vergroten voor de farmaceutische hart- en vaatziektenzorg kunnen zich aanmelden voor de Special Interest Group (SIG) Hart- en Vaatziekten (SIG HVZ).

De SIG HVZ werkt aan de ontwikkeling van de eerstelijns farmaceutische zorg voor mensen met een hart- en vaatziekte. Als kader gebruikt zij hierbij de KNMP-richtlijn CVRMKNMP-richtlijn CVRM.

Samenstelling SIG HVZ

Voorzitter van de SIG HVZ is Mark van der Steen, apotheker bij Apotheek Veldhuizen in Ede. De secretaris is Jeroen van de Pol, beleidsmedewerker bij de KNMP. De meeste leden van de SIG zijn openbaar apothekers, maar ook niet-apothekers kunnen deelnemen aan de SIG.

Kerngroep en werkgroepen

De SIG HVZ heeft een kerngroep die het beleid formuleert. Afhankelijk van de onderwerpen en lopende activiteiten zijn er werkgroepen die zich met specifieke deelgebieden bezighouden.

Naast de kerngroep en werkgroepen bestaat de SIG uit een netwerk van betrokken leden/apothekers die elkaar op de hoogte houden van actuele onderwerpen en ontwikkelingen op het gebied van HVZ/CVRM.

SIG-leden maken gebruik van de online KNMP Community om met elkaar te communiceren.

KNMP Community

Open link

De kerngroep komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen. Voor de gehele SIG HVZ wordt 1 keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd.

Samenwerking en kennis delen

De SIG HVZ wil haar contacten uitbreiden naar andere apothekers die speciale interesse hebben voor hart- en vaatziekten of actief zijn op dit gebied, en de bredere samenwerking zoeken met andere zorgverleners. De SIG HVZ start met een kennisbank/centrum voor het delen van studies, kennisdocumenten et cetera. Dit zal in eerste instantie voor en door de SIG-leden zijn met het idee om het daarna ook aan andere apothekers beschikbaar te stellen.

Jaarlijkse SIG-dag HVZ

De SIG organiseert 1 keer per jaar een SIG-dag voor SIG-leden. Ook andere geïnteresseerden die willen kennismaken met de leden en activiteiten van de SIG HVZ zijn welkom.

KNMP-richtlijn CVRM

De SIG HVZ fungeerde als klankbordgroep voor de ontwikkeling van de KNMP-richtlijn CVRMKNMP-richtlijn CVRM. In 2012 en 2013 waren de SIG-leden nauw betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn en hebben zij zeer nuttige bijdragen mogen leveren. De richtlijn staat sinds 1 februari 2013 open voor commentaar van KNMP-leden.

Leden SIG HVZ

Hieronder treft u de leden van de SIG HVZ, laatste update 6 mei 2021.

Kerngroep

  • De heer drs. Mark van der Steen, voorzitter SIG HVZ
  • De heer Jeroen van de Pol MSc, secretaris SIG HVZ
  • Mevrouw Mira Assal MSc, Kernteamlid
  • Mevrouw drs. Anke Lambooij, Kernteamlid
  • De heer drs. Arnoul van Mierlo, Kernteamlid
  • Mevrouw drs. Dewi Veer-Tjon A Joe, Kernteamlid
  • Mevrouw dr. Margreet Warlé-van Herwaarden, Kernteamlid
  • Mevrouw drs. Monique Martens, Kernteamlid 
  • De heer Bas van de Steeg, Kernteamlid 

Contact

Secretaris SIG Hart- en Vaatziekten
Jeroen van de Pol

(070) 373 71 93 sighvz@knmp.nl