Special Interest Groups (SIG's)

De Special Interest Groups (SIG's) tonen aan waar en op wat voor manier apothekers rond specifieke onderwerpen een waardevolle bijdrage (kunnen) leveren voor patiënten of in samenwerkingsverbanden.

SIG Diabetes

In de Special Interest Group (SIG) Diabetes komen openbaar apothekers samen die belangstelling hebben voor farmaceutische zorg aan mensen met diabetes. De SIG Diabetes richt zich op de ondersteuning van de eerstelijns farmaceutische zorg aan mensen met diabetes.

Lees verder

SIG Hart- en vaatziekten

Apothekers die hun kennis en ervaring willen inzetten en vergroten voor de farmaceutische hart- en vaatziektenzorg kunnen zich aanmelden voor de Special Interest Group (SIG) Hart- en Vaatziekten (SIG HVZ).

Lees verder

SIG Ethiek en Filosofie van de Farmacie

De Special Interest Group (SIG) Ethiek en Filosofie van de Farmacie (SIG EFF) ontwikkelt inzichten, methoden en producten die de apotheker helpen om zijn functie als farmaceutisch specialist, onderzoeker of zorgverlener op een professionele en ethisch verantwoorde wijze te realiseren.

Lees verder

SIG Internationaal

In de Special Interest Group (SIG) Internationaal komen apothekers samen die belangstelling hebben voor internationale farmaceutische zorg. De SIG Internationaal richt zich op informatieverzameling van internationale onderzoeken en ontwikkelingen en levert een bijdrage aan de Europese agenda van de PGEU (de Europese brancheorganisatie voor openbaar apothekers).

Lees verder

SIG Kwetsbare ouderen

In de Special Interest Group (SIG) Kwetsbare ouderen komen openbaar apothekers samen die belangstelling hebben voor de eerstelijns farmaceutische zorg aan een steeds groter wordende groep in de samenleving: kwetsbare ouderen. De SIG is onderdeel van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO).

Lees verder

SIG Long

In de Special Interest Group (SIG) Long komen openbaar apothekers samen die belangstelling hebben voor de farmaceutische zorg aan mensen met een longaandoening. De SIG Long richt zich op de ondersteuning van de eerstelijns farmaceutische zorg aan mensen met astma en COPD. De SIG is onderdeel van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO).

Lees verder

SIG Productzorg en bereiden

De Special Interest Group (SIG) Productzorg en Bereiden bestaat uit apothekers uit de praktijk die belangstelling hebben voor alle facetten van het geneesmiddel als product (productzorg): vanaf de ontvangst van een product of de bereiding ervan in de apotheek tot en met de toediening aan de patiënt.

Lees verder