Sollicitatieformulier: WSO-bestuursfunctie

Via dit formulier kunt u solliciteren voor de WSO-bestuursfunctie. Aanmelden is mogelijk tot 19 april 2021.

Geef aan of u aan de minimale eisen voor de functie voldoet   U treft de minimaal gestelde eisen hieronder. Bekijk alle gevraagde eisen en competenties via het volledige profiel.
U mag uw motivatiebrief met uw CV ook in 1 gezamenlijk document aanleveren, in plaats van in 2 afzonderlijke uploads. Het maakt in dat geval niet uit welk upload-veld u hierboven kiest.

Minimumeisen voor bestuurslid WSO

  • Apotheker, bij voorkeur een openbaar apotheker.
  • Aantoonbare bestuurservaring en natuurlijk gezag.
  • Toont zich betrokken bij de visie, beleidsuitgangspunten en doelstellingen van de vereniging.
  • Aantoonbare ervaring op het terrein van farmaceutische patiëntenzorg in de openbare farmacie.
  • Voldoende kennis van de zorgsector, de farmaceutische patiëntenzorg en de farmacie.
  • Spant zich in voor het beroepsbelang van openbaar apothekers.
  • Is voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen.
Bekijk de volledige profielschets