Procedure: WSO-bestuursfunctie

De selectie voor nieuwe WSO-bestuursleden gebeurt volgens het geldende sectiereglement. Lees er meer over op deze pagina.

Tijdspad

  • De sollicitatietermijn sluit op 18 april.
  • De online gesprekken met de kandidaten vinden plaats op:
    • dinsdag 20 april: 13.00 - 17.30 uur
    • vrijdag 23 april: 9.00 - 12.00 uur
  • Na 23 april zal het besluit van de selectiecommissie aan de kandidaten worden meegedeeld.
  • De kandidaten worden op 12 mei voorgedragen bij het KNMP-bestuur.
  • Op 12 mei zullen de kandidaten worden benoemd door het WSO-bestuur.

Selectiecommissie

Het sectiebestuur van de WSO heeft een selectiecommissie ingesteld. De commissie toetst of een kandidaat aan de opgestelde eisen van de profielschets voldoet. De commissie bepaalt welke kandidaten het beste aan het profiel voldoen en draagt die voor (1 kandidaat per vacature). De commissie zal ondersteund worden door Inka Nanninga (secretaris WSO-bestuur) als secretaris van de selectiecommissie en door Ida van der Steur, externe HR Adviseur.

Bekijk de selectiecommissie

Sectiereglement

De selectie en de verkiezing gebeuren volgens het geldende sectiereglement.

Contact

Secretaris selectiecommissie WSO
Inka Nanninga

(070) 373 71 23 wso@knmp.nl