Bent u apotheker met visie en ambitie op vooruitstrevende farmaceutische patiëntenzorg? Word WSO-bestuurder!

Patiënten verdienen zorg op maat van uitstekende kwaliteit. Goede farmaceutische patiëntenzorg - veilig, effectief en doelmatig gebruik van geneesmiddelen - is hierbij uitgangspunt, ongeacht de aandoening. Sinds 2016 is het beroep openbaar apotheker een wettelijk erkend specialisme en is de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) verantwoordelijk voor de inhoud van de huidige en toekomstige beroepsuitoefening.

Belangrijke aandachtspunten zijn het implementeren van de Professionele Standaard, de modernisering van de vervolgopleiding, de vormgeving en positionering van de kaderapotheker en de wetenschappelijke onderbouwing van de farmaceutische patiëntenzorg.

Wie zoeken wij?

Het WSO-bestuur zoekt, vanwege uitbreiding en het aflopen van termijnen van huidige bestuursleden, vier enthousiaste apothekers die zich willen inspannen voor het beroepsbelang van de openbare farmacie. Het gaat om bestuurders met lef en analytisch vermogen en die:

  • aantoonbare ervaring hebben op het terrein van de farmaceutische patiëntenzorg in de openbare farmacie;
  • verbinding kunnen leggen met andere besturen en wetenschappelijke verenigingen binnen en buiten de sector;
  • bij voorkeur staan ingeschreven in het Specialistenregister Openbaar Apothekers.

Het WSO-bestuur zal per 12 mei 2021 uit zeven bestuursleden bestaan, waarvan vier leden openbaar apotheker moeten zijn.

Het is een pre als kandidaten ervaring hebben met/als:

  • wetenschappelijk onderzoek;
  • onderwijs en opleiding;
  • een transmurale of poliklinische setting;
  • kaderapotheker (in ontwikkeling) met regionale functie.

Wat bieden wij?

Een boeiende bestuursfunctie in een veranderende zorgomgeving, waarin u inhoud geeft aan het veranderende beroep: goede patiëntenzorg in de wijk, in samenhang en samenspraak met andere bestuurders en betrokkenen uit het veld. U ontvangt een marktconforme vergoeding voor de bestuursfunctie.

Solliciteren

Solliciteren is mogelijk tot 19 april. U dient hierbij uw motivatiebrief en CV te uploaden.

Voor de online gesprekken met de selectiecommissie zijn de volgende data gepland:

  • dinsdag 20 april : 13.00 - 17.30 uur
  • vrijdag 23 april: 9.00 - 12.00 uur
Naar het sollicitatieformulier

Meer informatie

Lees de profielschets Bekijk de verkiezingsprocedure Bekijk de selectiecommissie

Contact

Secretaris selectiecommissie WSO
Inka Nanninga

(070) 373 71 23 wso@knmp.nl