Special Interest Groups (SIG's)

De WSO verbindt zich met het veld en andere eerstelijnszorgverleners via de Special Interest Groups (SIG's). Deze tonen aan waar en op wat voor manier apothekers rond specifieke onderwerpen een waardevolle bijdrage (kunnen) leveren voor patiënten of in samenwerkingsverbanden.
SIG Productzorg en bereiden
De Special Interest Group (SIG) Productzorg en Bereiden bestaat uit apothekers uit de praktijk die belangstelling hebben voor alle facetten van het geneesmiddel als product (productzorg): vanaf de ontvangst van een product of de bereiding ervan in de apotheek tot en met de toediening aan de patiënt.
SIG Hart- en vaatziekten
Apothekers die hun kennis en ervaring willen inzetten en vergroten voor de farmaceutische hart- en vaatziektenzorg kunnen zich aanmelden voor de Special Interest Group (SIG) Hart- en Vaatziekten (SIG HVZ).
SIG Longaandoeningen
De Special Interest Group (SIG) Longaandoeningen werkt aan de ontwikkeling van de eerstelijns farmaceutische zorg voor mensen met een longaandoening. De SIG is onderdeel van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO).
SIG Ethiek en Filosofie van de Farmacie
De Special Interest Group (SIG) Ethiek en Filosofie van de Farmacie (SIG EFF) ontwikkelt inzichten, methoden en producten die de apotheker helpen om zijn functie als farmaceutisch specialist, onderzoeker of zorgverlener op een professionele en ethisch verantwoorde wijze te realiseren.
SIG Diabetes
In de Special Interest Group (SIG) Diabetes komen openbaar apothekers samen die belangstelling hebben voor farmaceutische zorg aan mensen met diabetes. De SIG Diabetes richt zich op de ondersteuning van de eerstelijns farmaceutische zorg aan mensen met diabetes.

Contact

Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO)

(070) 373 73 73 WSObestuur@knmp.nl