Steven Verhagen-Smits

Steven Verhagen Smits WSO

Steven Verhagen-Smits | Bestuurder WSO

Motivatie

Geneesmiddeltekorten zijn funest voor de gebruikers ervan, de patiënten. Hun therapie loopt gevaar en veroorzaakt onrust, ontevredenheid en irritatie bij hele groepen gebruikers. En terecht, de beschikbaarheid van medicatie zou vanzelfsprekend moeten zijn. Die zekerheid is nodig om patiënten goed te kunnen begeleiden en coachen in hun medicijngebruik.

Dagelijks zie ik aan de balie de verhalen die schuilgaan achter de recepten. Verhalen van jong en oud, van assertieve tot heel kwetsbare patiënten. Niet altijd makkelijk, wel heel bijzonder. In de WSO houd ik me met veel passie bezig met de inhoud van het vak: het routeplan professionele standaard, het werken met richtlijnen en indicatoren en MFB’s. Daarbij maak ik continue de vertaalslag naar persoonlijke, wijkgerichte zorg, samen met andere zorgverleners en de patiënt. Maar als manager van een apotheekbedrijf met 14 man personeel, vind ik de bedrijfsvoering net zo belangrijk. We kunnen immers alleen goede inhoudelijke zorg leveren als aan de randvoorwaarden is voldaan. Zo eenvoudig is het.

Het huidige verdienmodel sluit echter niet meer aan bij onze huidige professie. Bijsturing van de bekostiging is dan ook noodzakelijk om ons zorgverlenerschap te verankeren. Adequate honorering die recht doet aan alle zorgactiviteiten én passend bij het ondernemerschap van een openbare apotheek. Daar wil ik me graag voor inzetten.

Durf een positie in te nemen als het over de inhoud van ons vak staat. Wij als apothekers zijn geneesmiddeldeskundige en coach. Wij zijn experts in medicatiebeoordelingen. Straal dit uit en zoek pro actief andere zorgverleners op.  Als vanzelf ontstaat daaruit samenhangende, wijkgerichte zorg. Daarin betrek ik ook de  nieuwe lichting studenten, om ze te vertellen wat farmaceutisch zorgverlenerschap inhoudt. Daarom blijf ik collega’s opzoeken om hun verhalen te horen. En tenslotte blijf ik innoveren, om de toekomst zelf kleur te geven. En dat blijf ik doen!

Huidige functie(s)

  • Lid WSO bestuur KNMP
  • Openbaar apotheker, Gezondheidscentrum Beverwaard
  • Opleider verbonden aan LUMC
  • Docent vervolgopleiding ApiOS

Voorlaatste functie

  • Stafapotheker SAL/ZAN apotheken
  • Openbaar apotheker SAl/ZAN apotheken (Den Haag)

Opleiding(en)

  • Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen
  • Masterclass Financiën en kwaliteit (UMCN)

Contact

Secretaris sectie WSO
Inka Nanninga

(070) 373 71 23 WSObestuur@knmp.nl