Steven Verhagen-Smits

Steven Verhagen-Smits | Bestuurder WSO

Naam

Steven Verhagen-Smits

Steven Verhagen

Motivatie

Geïntegreerde zorg met daarin een volwaardige en herkenbare rol voor de apotheker, daar sta ik voor. Samenwerken vanuit de inhoud is de basis van waaruit ik een toekomstbestendige koers wil vormgeven.

Ook de patiënt heeft een belangrijke rol in die nieuwe koers en in samenspraak met patiënten wil ik optimale zorg en behandeldoelen formuleren. Een sterke locatie oriëntatie help daarbij. Wijkgericht, persoonlijk en zichtbaar aan de slag met andere zorgverleners. Een goede basis van waaruit populatiegerichte zorg kan worden ontwikkeld. KNMP richtlijnen vormen daarbij een concreet en praktisch instrument, zowel voor jezelf als voor je zorgomgeving.

Durf een positie in te nemen als het over de inhoud van ons vak staat. Wij als apothekers zijn geneesmiddeldeskundige. Wij zijn experts in reviews en wij zorgen voor een actueel medicatie overzicht. Straal dit uit en zoek pro actief andere zorgverleners op. Dat maakt ons werk zinvol en leuk!

Huidige functie(s)

  • Apotheker, Gezondheidscentrum Beverwaard

Voorlaatste functie

  • Stafapotheker SAL/ZAN apotheken
  • Openbaar apotheker SAl/ZAN apotheken (Den Haag)

Opleiding(en)

  • Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen
  • Vervolgopleiding openbaar apotheker
  • Masterclass Financien en kwaliteit (UMCN)

Contact

Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO)

(070) 373 73 73 WSObestuur@knmp.nl