Sander Borgsteede

Sander Borgsteede

Sander Borgsteede | Bestuurder WSO

Motivatie

De farmaceutische zorg is aan het veranderen en dit leidt tot nieuwe verantwoordelijkheden voor patiënten, artsen en apothekers. Apothekers realiseren initiatieven waarin ze invulling geven aan deze verantwoordelijkheden. Denk aan apothekers met specialistische kennis (kaderapothekers), maatwerk in de medicatiebewaking en in de begeleiding van patiënten. Met meer farmacologische kennis en kennis over patiëntcommunicatie kan de apotheker zich beter richten op individuele kenmerken en voorkeuren van patiënten.

Apothekers kunnen vaker en beter laten zien dat nieuwe initiatieven leiden tot betere zorg. Ik zie wetenschap en praktijkonderzoek als belangrijke middelen om de positie van de apotheker te versterken. Ook kijk ik graag hoe we beter gebruik kunnen maken van praktijkervaringen van apothekers bij keuzes voor innovaties en nieuwe richtingen.

Mijn motivatie haal ik uit de vele interessante aspecten die samenkomen in de professie en uit het zoeken naar mogelijkheden hoe we met kennis kunnen bijdragen aan betere zorg. Motivatie haal ik ook uit samenwerken met collega’s uit de farmacie en andere disciplines, kijken naar oplossingen en om deze oplossingen vervolgens te implementeren en te optimaliseren. Mijn specifieke rol is dat ik een verbindende factor kan zijn tussen praktijk en onderzoek.

Huidige functies

  • Manager Onderzoek en Wetenschap, Stichting Health Base
  • Hoofdredacteur Commentaren Medicatiebewaking
  • Lid werkgroep Nationale classificatie Contra-Indicaties en voorzorgen

Voorlaatste functies

  • Apotheker, SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
  • Apotheker Medicatiebewaking, Stichting Health Base
  • Vice-voorzitter redactieraad Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO)

Opleidingen

  • Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen
  • Gepromoveerd, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Epidemiologie, EMGO instituut VUmc
  • Klinische farmacologie, Ziekenhuisapotheek Erasmus MC

Contact

Secretaris sectie WSO
Inka Nanninga

(070) 373 71 23 WSObestuur@knmp.nl