Rogier Larik

Rogier Larik

Rogier Larik | Bestuurder WSO

Motivatie

De zorg is in transitie en ook nog complex georganiseerd. Daardoor komt deze zorg niet altijd ten goede aan de patiënt. Dit zijn een paar van mijn bevindingen van mijn huidige functie als regionaal zorgmanager. Ik wil in de organisatie en inhoud van de zorg het verschil maken door betere samenwerking in het zorgveld te creëren. Het is mijn passie om de farmaceutische zorg te optimaliseren voor de patiënt en tegelijk de functie van apotheker te verankeren binnen de eerste en tweede lijn.

Ik wil als WSO-bestuurder uitdragen dat we als apotheker een zichtbare rol als specialist in het zorgveld hebben om de patiënt van de beste wetenschappelijke zorg te voorzien.

Huidige functies

 • Regionaal zorgmanager Zuid Nederland BENU
 • Lid SIG Diabetes KNMP
 • Lid redactie commissie medicatiebewaking healthbase (RCMB)

Voorlaatste functies

 • Zorgapotheker BENU en Mediq apotheken
 • Clustermanager Mediq apotheken regio Tilburg
 • Beherend apotheker Mediq Apotheek Goirle
 • Tweede apotheker Apotheek Beker en Apotheek Terweijde
 • Secretaris Apothekersvereniging ‘Hart van Brabant’
 • Secretaris Apothekersvereniging ‘Midden- en West-Brabant’ (AMWB)
 • Lid Klankbordgroep Zuidwest II KNMP

Opleidingen

 • Farmacie, Universiteit Utrecht
 • Managementopleiding clustermanager
 • PIAF medicatiebeoordeling opleiding (PAOFarmacie)

Contact

Secretaris sectie WSO
Inka Nanninga

(070) 373 71 23 WSObestuur@knmp.nl