Evelyn Schuil-Vlassak

Evelyn Schuil Vlassak WSO

Evelyn Schuil-Vlassak | Bestuurder WSO

Motivatie

Mijn enthousiasme voor het vak openbare farmacie zorgt dat ik wil bijdragen aan de toekomst van ons beroep. De vele ontwikkelingen in ons vakgebied, zoals bijvoorbeeld farmacogenetica, zullen in onze dagelijkse praktijk ingebed moeten worden om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren.

De kennis en kunde van de openbaar apotheker is goed in te zetten bij de taakverschuiving van de 2e naar de 1e lijn. Openbaar apothekers kunnen daarbij, in goed overleg, taken overnemen in de 1e lijn. Het is als sectie openbare farmacie van belang dat we deze rol verder ontwikkelen en aan ons om onze duidelijke meerwaarde hierin te tonen.

Huidige functie(s)

  • Openbaar apotheker
  • Kwaliteits Apotheek Rijnsoever, Katwijk

Voorlaatste functie(s)

  • Openbaar apotheker
  • Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB), Apotheek Voorhout, Voorhout

Opleiding(en)

  • Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen
  • Vervolgopleiding openbaar apotheker

Contact

Secretaris sectie WSO
Inka Nanninga

(070) 373 71 23 WSObestuur@knmp.nl