Evelyn Schuil-Vlassak

Evelyn Schuil-Vlassak | Bestuurder WSO

Evelyn Schuil Vlassak

Evelyn Schuil-Vlassak

Motivatie Mijn enthousiasme voor het vak openbare farmacie zorgt dat ik wil bijdragen aan de toekomst van ons beroep. De vele ontwikkelingen in ons vakgebied, zoals bijvoorbeeld farmacogenetica, zullen in onze dagelijkse praktijk ingebed moeten worden om de zorg voor de patiënt verder te verbeteren.

De kennis en kunde van de openbaar apotheker is goed in te zetten bij de taakverschuiving van de 2e naar de 1e lijn. Openbaar apothekers kunnen daarbij, in goed overleg, taken overnemen in de 1e lijn. Het is als sectie openbare farmacie van belang dat we deze rol verder ontwikkelen en aan ons om onze duidelijke meerwaarde hierin te tonen.
Met als doel: ‘Bewust en veilig geneesmiddelgebruik, dichtbij huis’

Huidige functie(s) Openbaar apotheker
Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB), Apotheek Voorhout

Voorlaatste functie(s)

Openbaar apotheker
Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB), Apotheek de Schelft, Noordwijkerhout

Opleidinge(n)

  • Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen
  • Vervolgopleiding openbaar apotheker

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl