Daphne Louwerier

Daphne Louwerier

Daphne Louwerier | Bestuurder WSO

Motivatie

Als apothekers hebben we veel te bieden en daarbij is geneesmiddelkennis ons visitekaartje: we hebben een prachtig vak, dat moeten we uitdragen!

We moeten (blijven) werken aan onze positionering en zichtbaarheid richting patiënten, collega zorgverleners en zorgverzekeraars. Investeren in een sterke lokale en regionale samenwerking in zowel de 1e als 2e lijn is van groot belang. De komst van kaderapothekers (zoals huisartsen dat al veel langer kennen) zal specifieke kennis en expertise van collega apothekers regionaal verder zichtbaar maken. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan randvoorwaarden om implementatie van richtlijnen mogelijk te maken om zo met elkaar verder invulling te kunnen geven aan de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg.

Ons vak verandert en dat betekent dat de (vervolg)opleidingen dienen mee te bewegen met deze veranderende praktijk. De veranderingen maken ook dat de huidige bekostigingsstructuur niet meer aansluit bij onze taken, verantwoordelijkheden en de zorg die we leveren. Er dient een dekkende vergoedingsstructuur te komen voor geleverde farmaceutische patiëntenzorg met aandacht voor de (gezonde) bedrijfsvoering van de apotheek: daar moeten we ons hard voor maken!

Mijn enthousiasme voor ons vak en mijn brede kennis en ervaring wil ik de komende jaren inzetten om de positie van de (kader)apotheker, de vervolgopleiding en de farmaceutische (patiënten)zorg in de apotheken verder te professionaliseren.

Huidige functies

  • Openbaar apotheker, zelfstandig, Apotheek Montfoort-Linschoten
  • Praktijkdocent coschappen openbare farmacie, Universiteit Utrecht
  • Kernteam Medicatie, landelijk Programma Medicatieoverdracht, Nictiz, lid namens sector openbare farmacie
  • Lid werkgroep Medicatieoverdracht, Apothekersvereniging Midden-Nederland

Voorlaatste functies

  • Openbaar apotheker, mede-eigenaar, Apotheek Maarssenbroek
  • Projectapotheker Pharma Care, GlaxoSmithKline

Opleidingen

  • Farmacie, Universiteit Utrecht
  • Vervolgopleiding openbaar apotheker
  • Intervisie & Persoonlijke ontwikkeling

Contact

Secretaris sectie WSO
Inka Nanninga

(070) 373 71 23 WSObestuur@knmp.nl