Annemiek Klink

Annemiek Klink

Annemiek Klink | Bestuurder WSO

Motivatie

Apothekers hebben een belangrijke zorgtaak en vormen een onmisbare schakel in het zorglandschap. Om patiënten de best mogelijke zorg te leveren en aan de steeds groter wordende zorgvraag te voldoen, is het van belang dat de farmaceutische zorg in samenhang met andere eerstelijnszorg en eerstelijnszorgverleners wordt gegeven. Dit geldt zowel in de wijk als regionaal. Apothekers kunnen met hun farmaceutische kennis andere zorgverleners adviseren. Het blijven verbeteren van de farmaceutische zorg in de keten zie ik dan ook als een opdracht voor de apothekers.

In deze bestuursfunctie zet ik mij graag in om de positie van apothekers binnen de eerste lijn breder uit te dragen en te verstevigen.

Huidige functies

 • Gevestigd apotheker BENU apotheek Waterlinie, Uithoorn
 • Bestuurslid, penningmeester Stichting Samenwerking Eerstelijnszorg Uithoorn (SEZU)
 • Voorzitter deelnemersraad Stichting Amstelland zorg (StAZ)
 • Project Thuiszorg aanmeld portaal
 • Stuurgroep Loket Waterlinie

Voorlaatste functies

 • Gevestigd apotheker Thamer apotheek, Uithoorn
 • Docent Farmacotherapie, Nova College Haarlem
 • Lid stuurgroep regio organisatie in oprichting, Amstelland

Opleidingen

 • Farmacie, Universiteit Utrecht
 • Healthcare potentials, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
 • Masterclass Kwaliteit en Financiën, Guus Schrijvers
 • Masterclass Populatiegericht management, Jan van Es Instituut

Contact

Secretaris sectie WSO
Inka Nanninga

(070) 373 71 23 WSObestuur@knmp.nl