Alexandra Geesink

Alexandra Geesink

Alexandra Geesink | Bestuurder WSO

Motivatie

Het zorglandschap om ons heen is aan het veranderen. De openbare apotheek kan als geen ander een spilfunctie vervullen in dit nieuwe landschap. Wij zijn een belangrijke schakel in de zorg voor patiënten, medezorgverleners en verzekeraars. Deze rol moeten we pakken door te laten zien wat we kunnen en vooral wat we willen.

Door mijn dagelijkse werk als praktijkapotheker weet ik als geen ander wat er speelt in de openbare farmacie. Ik zou mijn kennis en ervaring graag willen inzetten om de positie van de apotheek in de zorgketen verder te verankeren en om relevante zorg met toegevoegde waarde voor onze stakeholders te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat wij als openbaar apothekers een grote bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van onze patiënten.

Huidige functies

  • Gevestigd apotheker Alphega Apotheek Toolenburg te Hoofddorp
  • Bestuurslid dagelijks bestuur Franchiseraad Alphega apotheek
  • Lid Werkgroep Openbare Farmacie KNMP
  • Werkgroep indicatoren astma/diabetes

Voorlaatste functie

  • Bestuurslid KNMP departement Leiden

Opleidingen

  • Farmacie, Universiteit Utrecht
  • Alphega Management Development Program at Nyenrode Business Universiteit

Contact

Secretaris sectie WSO
Inka Nanninga

(070) 373 71 23 WSObestuur@knmp.nl