Procedure: LOA-bestuursfunctie

In september 2018 zijn er verkiezingen voor een nieuw bestuurslid voor de sectie LOA. De kandidaatstelling en de verkiezing gebeurt volgens het geldende sectiereglement. Lees er meer over op deze pagina.

Procedure kandidaatstelling en verkiezing 2018

  • Tot 18 juni: aanmelden kandidaten bestuursfuncties.
  • 3 en 4 juli: gesprekken kandidaatstellingscommissie met kandidaten voor bestuur LOA. 
  • Half juli: bekendmaking kandidaten. De kandidaatstellingscommissie maakt half juli de kandidaten van de sectie voor de vacature bekend. Dat gebeurt via KNMP.nl. Alleen de kandidaatstellingscommissie weet hoeveel belangstellenden er zijn.
  • 13 september tot en met 5 oktober: elektronisch stemmen door de sectieleden op de kandidaat van hun keuze. Alle sectieleden ontvangen per mail een uitnodiging om te stemmen op de kandidaten voor hun sectiebestuur.
  • 9 oktober: sectieledenvergadering. Het nieuwe bestuurslid wordt (conform de geldende sectiereglementen) benoemd tijdens de sectieledenvergadering op 9 oktober. Sectieleden ontvangen voorafgaand nog een uitnodiging.

Kandidaatstellingscommissie

Het sectiebestuur van LOA heeft hun kandidaatstellingscommissie ingesteld. De commissie toetst of een kandidaat aan de opgestelde eisen van de profielschets voldoet. Een professionele recruiter ondersteunt de commissie.

Sectiereglement

De kandidaatstelling en de verkiezing gebeuren volgens het geldende sectiereglement.

Sectiereglement LOA

Download

Contact

Secretaris sectie LOA
Saskia Coppes

(070) 373 72 65 LOAbestuur@knmp.nl