Word jij ons nieuwe lid van de Commissie LOA?

De Commissie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) is op zoek naar enthousiaste en gedreven commissieleden. In 2020 is na een wijziging in de bestuurlijke structuur een transitiejaar gestart om zowel vernieuwing als continuïteit te borgen.

De sectie LOA behartigt de belangen van de openbare apotheken en vormt binnen de KNMP een herkenbaar aanspreekpunt voor de leden van de sectie. De economische belangen en gezonde bedrijfsvoering van openbare apotheken staan centraal, in relatie tot de gewaardeerde positie van de apotheek in de gezondheidszorg.

Er zijn in de Commissie LOA twee vacatures. Het betreft één zetel voor een vertegenwoordiger van zelfstandige apotheken en één zetel voor een vertegenwoordiger van ketenapotheken. Ieder commissielid heeft één of meerdere aandachtsgebieden. De diverse aandachtsgebieden worden onderling binnen de commissie verdeeld en vergen ongeveer 4 uur flexibel per week, gemiddeld genomen over het jaar.

Onze ideale kandidaat

De Commissie LOA zoekt commissieleden met lef en analytisch vermogen die voldoen aan de volgende minimumeisen:

  • Zetel zelfstandige apotheken: vertegenwoordigt een zelfstandige apotheek, lid van de sectie LOA;
  • Zetel ketenapotheken: vertegenwoordigt de ketenapotheken, lid van de sectie LOA.

Voor beide zetels geldt:

  • Aantoonbare bestuurservaring (ten minste drie jaar op regionaal/landelijk niveau);
  • Aantoonbare ervaring en affiniteit met bedrijfsbelangen van openbare apotheken, zoals bekostigingsmodellen;
  • Voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen (gemiddeld 4 uur per week).

Wat bieden wij?

Een boeiende commissiefunctie in een veranderende zorgomgeving, waarin u inhoud geeft aan het formuleren van door de achterban gedragen beleidsadviezen aan het KNMP-bestuur. Daarnaast bevordert u onderling contact tussen de sectieleden door het organiseren van bijeenkomsten, waarin de specifieke zorgen en wensen van de leden aan de orde komen. Ook fungeert u als aanspreekpunt voor eigenaren of vertegenwoordigers van openbare apotheken. U ontvangt een marktconforme vergoeding voor de functie.

Solliciteren

Solliciteren is niet meer mogelijk. Kandidaten konden tot 2 mei 2021 reageren.

Meer informatie

Lees de profielschets Bekijk de procedure Bekijk de selectiecommissie

Contact

Laila Luyt
Secretaris selectiecommissie LOA

(070) 373 72 09 selectieloa@knmp.nl