Sectieledenvergadering LOA 12 maart 2019

Op 12 maart 2019 vond de sectieledenvergadering van de LOA plaats te Utrecht. Reinier Bax, voorzitter van de sectie, is herbenoemd voor een tweede bestuurstermijn.

De leden van de sectie LOA hadden tot 8 maart 2019 de tijd om met een digitale stemming al dan niet akkoord te gaan met de herbenoeming. De tweede bestuurstermijn van drie jaar is ingegaan op 29 juni 2019.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl