Sectieledenvergadering LOA 12 oktober 2017

Op 12 oktober 2017 vindt de sectieledenvergadering van de LOA plaats te Utrecht. Hieronder treft u de agenda van dit overleg.
1.

Opening
Voorzitter van het LOA-bestuur, Dick Bouma, opent de vergadering.

2. Verslag van de sectieledenvergadering LOA 14 maart 2017
Download
3. Terugblik 2017 en vooruitblik 2018
Het sectiebestuur blikt terug op 2017 en maakt haar plannen voor 2018 bekend.
4.

Vaststelling Zakelijke Contributie
De zakelijke contributie voor 2018 en 2019 zal in de sectievergadering worden vastgesteld.
Download het voorstel zakelijke contributie openbare apotheken 2018/2019
Download het contributiereglement

5. Meet & greet met de LOA sectieleden en bestuurders
Tijdens de ‘meet & greet’ gelegenheid kunt u met LOA sectieleden en bestuurders in gesprek gaan onder het genot van een lunch.

6. Afsluiting

Contact

Sectie LOA
Saskia Coppes

(070) 373 72 65 LOAbestuur@knmp.nl