Sectiebijeenkomsten

De LOA-commissie organiseert bijeenkomsten voor leden van de LOA. Tijdens deze bijeenkomsten worden geen besluiten genomen, maar komen de specifieke zorgen en wensen aan de orde en worden sectieleden geïnformeerd over dossiers die vanuit bedrijfsmatig perspectief van openbare apotheken relevant zijn.

Contact

Secretaris sectie LOA
Aad Noordermeer

(070) 373 73 27 loabestuur@knmp.nl