Raymond Braakhuis

Raymond Braakhuis

Raymond Braakhuis | Bestuurder LOA

Motivatie

Een verdeelde branche gaat ten koste van de samenhang tussen vakinhoud en bedrijfsbelang.
Door verschillen van inzicht in farmaceutische zorg bestaat het gevaar dat zorg ingevuld gaat worden door diegene die de laagste prijs aanbiedt met bijbehorende mindere kwaliteit.
Wat wordt afgesproken, moet worden waargemaakt.

Onze beroepsgroep moet kwaliteitskaders voor zorg vaststellen en elkaar hierop aanspreken.
De bijbehorende financiële middelen moeten gecontracteerd worden om het apotheekbedrijf gezond te houden.
Daarbij moeten we beseffen dat de tijdgeest rondom zorg verandert.

De nieuwe KNMP-structuur verdient de steun van apothekers en apotheekbedrijven om kwaliteit te behouden en het apotheekbedrijf gezond en toekomstbestendig te maken.

Huidige functie(s)

  • Openbaar apotheker en eigenaar Apotheek Maasdonk
  • Bestuurslid LOA

Voorlaatste functie

  • Voorzitter Zorggroep Brabantfarma

Opleiding(en)

  • Farmacie, Rijksuniversiteit Utrecht

Contact

Secretaris sectie LOA
Claudia van Waardhuizen

(070) 373 71 80 loabestuur@knmp.nl