Jacco Pesser

Jacco Pesser

Jacco Pesser | Bestuurder LOA

Motivatie

Het huidige vergoedingsmodel van een openbare apotheek is aan revisie toe. Zorg moet gehonoreerd worden, zonder afbreuk te doen aan de zorglogistiek die een openbare apotheek dagelijks verzorgt.

De uitdaging waar LOA voor staat om dit model inhoud te geven, spreekt me aan. Ten slotte mag van onze beroepsgroep verwacht worden dat we met zinnige en vernieuwende voorstellen komen omtrent de vergoeding van ons dagelijks werk. Ik wil verantwoordelijkheid nemen om samen met de collega-LOA-bestuurders tot deze voorstellen te komen.

In mijn carrière als openbaar apotheker heb ik mij meerdere keren als bestuurder bezig gehouden met dossiers op het snijvlak van zorg en financiën, bijvoorbeeld in de franchiseraad bij Service Apotheek, de Mosadex-coöperatie maar ook lokaal in onze eigen apotheken.

Huidige functies

  • Beherend apotheker en mede-eigenaar van Service Apotheek Oudenbosch
  • Mede-eigenaar van Service Apotheek Hoeven, Nieuw-Gastel, Fijnaart, Wouw en Molenweg-Steenbergen
  • Voorzitter coöperatiebestuur Mosadex CV
  • Lid bestuur VZA (Vereniging Zelfstandige Apothekers, cao-partij werkgevers)
  • Lid commissie werkveldoverleg KNMP-IGJ
  • Voorzitter SFZ (Stichting Farmaceutische Zorg, openbare farmacie in de keten)

Voorlaatste functies

  • Secretaris/penningmeester stichting Lareb
  • Lid franchiseraad Nederlandse Service apotheek Beheer BV
  • Voorzitter College van Toezicht Mosadex CV

Opleidingen

  • Farmacie en apothekersopleiding Rijksuniversiteit Groningen

Contact

Secretaris sectie LOA
Claudia van Waardhuizen

(070) 373 71 80 loabestuur@knmp.nl