Frank Verheijen

Frank Verheijen | Bestuurder LOA (kwaliteitszetel ketenapotheken)

Frank Verheijen

Frank Verheijen

Motivatie

De belangrijkste kernwaarden om de apotheek als deskundig zorgverlener te positioneren en daarmee de toegevoegde waarde van de openbare apotheek aan te tonen zijn kwaliteit van zorg, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk contact met cliënten én werken in een prettige ambiance, waarbij de basis voor een goed financieel rendement ingeregeld is.

Scholing op het gebied van kennis, kunde en vaardigheden speelt een cruciale rol in de positionering en beeldvorming van de apotheek. Door de openbare apotheek als totaalleverancier van goederen én dienstverlening, dichtbij huis, te positioneren, zal de plaats van de apotheek én rol van apotheker en apotheekteam, in samenspraak met directe zorgbetrokkenen worden verankerd.

Het meten, controleren en borgen van deze zorg & dienstverlening zal een centrale plaats in dit geheel innemen. Helder, duidelijk beleid en strategie vormen de basis voor de toekomstbestendigheid van de openbare apotheek. Het creëren van toegevoegde waarde en de positie en maatschappelijke meerwaarde van het openbaar apotheek bedrijf wordt hiermee verstevigd.

Huidige functie(s)
  • Directeur Boots Apotheken
  • Bestuurslid ASKA
  • Bestuurslid LOA
Voorlaatste functie

Business Manager Alliance Healthcare

Opleiding(en)

Farmacie, Universiteit Utrecht

 


Contact

Brigit Homan
Secretaris kandidaatstellingscommissie

06 52 09 36 29 agm@knmp.nl