Dick Bouma

Dick Bouma | Bestuurder LOA | Voorzitter

Naam

Dick Bouma
Dick Bouma

Motivatie

Kenmerkend voor de openbare apotheker is het maatschappelijk ondernemerschap: binnen de publieke gezondheidszorg het bedrijf financieel gezond houden.

Als lid van het LOA-bestuur zou ik mij graag inzetten voor de volgende vier speerpunten:

 • Een abonnementstarief voor niet-receptgebonden zorg voor de openbare apotheek.
 • Erkenning van de bronapotheek.
 • Het versterken van de centrale positie van de openbare apotheker in de farmaceutische eerstelijnszorg.
 • Een intensieve communicatie met de leden van de LOA om hun belangen zorgvuldig en efficiënt te kunnen behartigen.

Huidige functie(s)

 • Directeur Acdapha Groep
 • Voorzitter Apothekers coöperatie Zaanstreek/Waterland
 • Vicevoorzitter Stichting Gezondheidscentrum Saendelft
 • Voorzitter Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA)

Voorlaatste functie

 • Eigenaar en apotheker Apotheek Elckerlyc te Schoorl

Opleiding(en)

 • Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Filosofie, Rijksuniversiteit Groningen
 • Rechten, Vrije Universiteit Amsterdam

Contact

Sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA)

(070) 373 73 73 LOAbestuur@knmp.nl