Aris Prins

Aris Prins

Aris Prins | Bestuurder LOA

Motivatie

Vanuit mijn ervaring in het ziekenhuis heb ik veel innovatie in de openbare apotheek gebracht. Het verbeteren van medicatiebewaking bij nierfunctiestoornissen en antistolling zijn een rode draad in mijn huidige carrière. Niet alleen het opzetten van nieuwe richtlijnen, maar ook het nascholen en bewust maken van collega’s zijn een logisch gevolg van mijn ambitie om de farmaceutische zorg in zijn geheel te verbeteren.

De laatste mededeling van minister Schippers in de video op de districtsledenbijeenkomst en op het congres sprak boekdelen. Het is uiteraard noodzakelijk dat de specialisatie voor de openbaar apotheker er komt. Wij zijn immers specialisten in ons vakgebied.

De vergoeding voor innovatie binnen de farmaceutische zorg dienen we bij de verzekeraars te halen. Uit mijn eigen ervaring van discussies als ZELA bestuurslid (Zorggroep Eerste Lijn Apotheken) met Zorgverzekeraar DSW weet ik hoe lastig het is om de aangeboden, innovatieve, geleverde zorg vergoed te krijgen. 

In plaats van aan de kantlijn hier kritiek op te hebben, ligt het meer in mijn aard dit bij de wortel aan te pakken. Innovatie dient vanuit de beroepsgroep zelf te komen en het is aan ons als KNMP leden om ervoor te zorgen dat goede innovatieve farmaceutische zorg in de toekomst mogelijk blijft en vergoed wordt.

Met mijn ervaring op bestuurlijk, maatschappelijk en farmaceutisch vlak ga ik er vanuit een positieve bijdrage in dit sectiebestuur te leveren.

Huidige functie(s)

  • Beherend apotheker bij Apotheek Poeldijk
  • Docent Post Academisch Onderwijs Farmacie
  • Lid bestuur Zorggroep Eerstelijns Apotheken (ZELA)
  • Lid Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag
  • Bestuurslid LOA

Voorlaatste functie

  • Tweede apotheker bij Apotheek Monster en Apotheek Poeldijk

Opleiding(en)

  • Hospital Pharmacy, Ninewells hospital, Dundee, Schotland
  • Farmacie, Universiteit Utrecht

 


Contact

Secretaris sectie LOA
Claudia van Waardhuizen

(070) 373 71 80 loabestuur@knmp.nl