Taco van Witsen

Taco van Witsen

Taco van Witsen | LOA-commissielid (kwaliteitszetel zelfstandige apotheken)

Motivatie

Doordat er duidelijk verschillen van inzicht in farmaceutische zorg zijn, zowel binnen als buiten de beroepsgroep, bestaat het gevaar dat onze farmaceutische zorg ingevuld gaat worden door diegene die de laagste prijs aanbiedt met bijbehorende mindere kwaliteit. Een verdeelde branche gaat uiteindelijk ten koste van deze farmaceutische zorg als mede een goede en gezonde bedrijfsvoering.

De huidige en de toekomstige generatie openbaar apothekers dienen de kwaliteitskaders voor de farmaceutische zorg samen vast te stellen en er op toe te zien dat deze ook wordt gewaarborgd in de openbare apotheek. De noodzakelijke en bijbehorende financiële middelen moeten gecontracteerd worden om gezonde bedrijfsvoering te garanderen en te behouden. Het huidige model van een openbare apotheek is aan duidelijke revisie toe. Zorg moet voldoende gehonoreerd worden, zonder afbreuk te doen aan de zorglogistiek die een openbare apotheek dagelijks ten uitvoer brengt.

Voor de LOA de uitdaging om er verder meer invulling aan te geven en het KNMP-bestuur gevraagd en ongevraagd te voorzien van adviezen, waarmee zij een verankering van de openbaar apotheker in de eerstelijns gezondheidszorg kunnen borgen.

Als openbaar apotheker heb ik mij meerdere keren als bestuurder bezig gehouden met diverse dossiers, zowel regionaal als landelijk, die in de huidige vorm van de LOA als commissie van de KNMP nuttig en aanvullend kunnen zijn.

Tot slot denk ik dat wij als apotheker in het algemeen en openbaar apotheker in het bijzonder de sociale media, meer en beter kunnen gebruiken om te laten zien waar wij als beroepsgroep voor staan: een goede farmaceutische zorg voor iedereen. #ookdatdoetdeapotheker

Huidige functie(s)

  • Openbaar Apotheker De Schinkel Apotheek, Amsterdam
  • Beherend Apotheker Service Apotheek Dr. de Haan, Amsterdam
  • Lid Werkgroep Transmuraal Platform Amsterdam CVRM
  • Lid Focusgroep Ontregel de Zorg

Voorlaatste functie(s)

  • Lid Klankbordgroep NFZ
  • Lid Formularium Commissie Amsterdam

Opleiding(en)

  • Farmacotherapie Expert Nederlandse Service Apotheek
  • Farmacie en apothekersopleiding Rijksuniversiteit Groningen

Contact

Secretaris sectie LOA
Aad Noordermeer

(070) 373 73 27 loabestuur@knmp.nl