Marrit Wester

Marrit Wester

Marrit Wester | LOA-commissielid

Motivatie

Het eigenaarschap van een apotheek en daarmee de gezonde bedrijfsvoering heeft te allen tijde mijn aandacht. Zonder een juiste en toekomstbestendige bekostiging van de apotheken is er geen rol op inhoudelijk vlak binnen de diverse organisaties. Ik vind het van belang dat de monodisciplinaire praktijken zelfstandig financieel gezond zijn en zodanig functioneren. Enkel dan kunnen we bij bundeling van de krachten in een multidisciplinair veld onze toegevoegde waarde laten zien.

Ik wil mijn eigen blikveld blijven verruimen en graag mijn opgedane ervaring en kennis delen met andere organisaties. Een bijdrage leveren aan de LOA binnen onze beroepsorganisatie is daarop een mooie toevoeging.

Huidige functie(s)

  • Gevestigd apotheker en eigenaar Apotheek Lindehof

  • Lid Bestuur (penningmeester) Knooppunt Ketenzorg regio Zuid Holland Noord

  • Lid bestuur (penningmeester) Wijksamenwerkingsverband Wijk & Wouden

  • Lid bestuur (voorzitter) Vereniging Eerstelijns apothekers Rijnland (VER)

Voorlaatste functie

  • Lid Bestuur (secretaris) Stichting Xenia Hospice), Leiden

  • Lid bestuur (penningmeester & dagelijks bestuur) Samenwerkingsverband GEZ Lindehof Hazerswoude Dorp

  • Lid bestuur Jong Management Kring Rijnland (penningmeester) Jong Management VNO-NCW

Opleiding(en)

  • Leergang ‘Healthcare Potentials’, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

  • Leergang ‘Leiderschap in de veranderde 1e-lijns gezondheidszorg’, Jan van Es Instituut

  • Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen

Contact

Secretaris sectie LOA
Aad Noordermeer

(070) 373 73 27 loabestuur@knmp.nl