Kristian van Zijtveld

Kristian van Zijtveld

Kristian van Zijtveld | LOA-commissielid (kwaliteitszetel zelfstandige apotheken)

Motivatie

VNA is altijd een sterk voorstander geweest van een sterke KNMP, waarin één krachtige stem ervoor kan zorgen dat zaken die ons allen raken op een professionele wijze worden uitgedragen met als doel de positie van de openbaar apotheker in de eerste lijn verder te versterken.

Wij beschikken over ruime kennis van de farmacie in het algemeen en de financiële exploitatie van apotheken in het bijzonder. Deze kennis kan bijdragen aan een adequate beleidsontwikkeling voor alle apotheekbedrijven in Nederland.

Huidige functie(s)

  • Algemeen directeur Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA)
  • Lid dagelijks en stichtingsbestuur VNA

  Voorlaatste functie

  • Hoofd Algemene Zaken VNA

  Opleiding(en)

  • Bedrijfseconomie en postdoctoraal finance, accountancy en controlling

  Contact

  Secretaris sectie LOA
  Aad Noordermeer

  (070) 373 73 27 loabestuur@knmp.nl