Sectie LOA

Het apotheekbedrijf krijgt specifieke aandacht binnen de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA). De missie van de LOA is het behartigen van de sociaal economische belangen van openbare apotheken en zorgen voor een gewaardeerde positie in de gezondheidszorg. Deze sectie binnen de KNMP ontwikkelt haar eigen beleid.

Missie, visie en (beleids)speerpunten LOA

Download

Alle apotheekvestigingen kunnen lid worden van de LOA, ongeacht de (rechts)persoon die eigenaar is. De leden van deze sectie zijn buitengewoon lid van de KNMP en hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering (AV) van de KNMP. De eigenaar van de apotheekvestiging wijst zijn vertegenwoordiger in de sectieledenvergadering aan, apotheker of niet.

Contact

Secretaris sectie LOA
Claudia van Waardhuizen

(070) 373 71 80 loabestuur@knmp.nl