Sectie LOA

Het apotheekbedrijf krijgt specifieke aandacht binnen de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA). Alle apotheekvestigingen kunnen lid worden van de LOA, ongeacht de (rechts)persoon die eigenaar is, door het afnemen van het abonnement op de dienstverlening van de KNMP (Zakelijke Contributie).

In de LOA staan de sociaal economische belangen van openbare apotheken en zorgen voor een gewaardeerde positie in de gezondheidszorg centraal. De sectie wordt geleid door de LOA-commissie. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het KNMP-bestuur inzake dossiers die vanuit het bedrijfsmatig perspectief van openbare apotheken relevant zijn.

De leden van deze sectie zijn buitengewoon lid van de KNMP en hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering (AV) van de KNMP. De eigenaar van de apotheekvestiging wijst een vertegenwoordiger binnen de LOA aan, apotheker of niet.

Missie, visie en (beleids)speerpunten LOA

Download

Contact

Secretaris sectie LOA
Aad Noordermeer

(070) 373 73 27 loabestuur@knmp.nl