Sectie BO3

Voor KNMP-leden die werken op het gebied van Beleid, Onderwijs, Onderzoek of bij de Overheid (BO3) richtte de KNMP in 2012 de 'sectie BO3' op. Via de sectie BO3 delen deze (ruim 500) apothekers kennis met elkaar en wisselen ze inzichten en ideeën uit. De KNMP organiseert BO3-bijeenkomsten en BO3-verdiepingssessies en faciliteert het digitaal uitwisselen van communicatie.

BO3-bijeenkomsten

Waar werken BO3-apothekers aan en waar werkt de KNMP aan? De kennis hierover wordt tijdens de BO3-bijeenkomsten gedeeld. De bijeenkomsten organiseren wij op verschillende locaties in Nederland, bij een organisatie van een BO3-lid. De bijeenkomst start met een inleiding door de gastorganisatie over de eigen activiteiten. Daarna wordt een inhoudelijk onderwerp behandeld. De succesvolle ‘zeepkist’ is de afsluiting. Op deze kist stellen 2 leden zichzelf uitgebreider voor.

Verslagen en presentaties BO3-bijeenkomsten

Presentatie 8 maart 2016 - De ontwikkelingen van farmacogenetica in de zorg; PGx in de huisartsenpraktijk

Dr. Isa Houwink, Huisarts

Download

Presentatie 8 maart 2016 - Horizon 2020 project

Prof. dr. Henk Jan Guchelaar: Ziekenhuisapotheker, LUMC

Download

Presentatie 8 maart 2016 - KNMP werkgroep Farmacogenetica

Drs. Mandy van Rhenen: Apotheker, KNMP

Download

Presentatie 8 maart - RIVM VUmC verkenning farmacogenetica

Dr. Tessel Rigter: VUmC / RIVM

Download

Verslag 10 september 2015 - Eerste Sectievergadering BO3

Download

Presentatie 10 september 2015 - Future drugs

Ed Moret, secretaris Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences

Download

Presentatie 10 september 2015 - Internationaal beleid

Jan Smits, PGEU

Download

BO3-verdiepingssessies

BO3-leden wisselen informeel met elkaar kennis en ervaringen uit over een specifiek onderwerp. De onderwerpen voor de Verdiepingssessies worden door BO3-leden zelf aangedragen en geven u inzichten voor de eigen organisatie. Er staan een aantal sessies op stapel, te weten:

  • Verdiepingssessie over Palliatieve Zorg
  • Verdiepingssessie over de Opiumwet
  • Verdiepingssessie over de leerlijn organisatie en innovatie in de apothekersopleiding
  • Geneesmiddelenonderzoek bij mensen met een beperking

Wilt u deelnemen aan de BO3-Verdiepingssessie? Meld u dan aan via

Digitaal delen van informatie

Via een LinkedIn-groep kunnen BO3-leden ook informatie delen. De leden worden gestimuleerd zich hierbij aan te sluiten. Daarnaast ontvangen BO3-leden via e-mail informatie over de activiteiten van BO3.

Contact

Brigit Homan
Ambtelijk secretaris Sectie BO3
Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij

(070) 37 37 304 / (06) 52 09 36 29 BO3@knmp.nl